OOCASE

Object-Oriented Computer Aided Software Engineering (OOCASE) - Practical Leverage for the Knowledge Age.

Om OOCASE

Historia

Jag heter Olof Johansson och är civilingengör i Datateknik sedan 1989 och teknologie doktor i tekniska informationssystem sedan 1996.

OOCASE är resultatet av mitt forskningsarbete, och används till att bygga objekt-orienterade informationsmodeller och generera källkod till kundanpassade applikationer i industrin och olika forskningsprototyper i industriella samarbetsprojekt med Universitet.

ROJTEC var en firma jag startade 1984 som har finansierat större delen av utvecklingsarbetet med OOCASE. Att ha eget företag innebär mycket försäljningsarbete och administration. Jag ville fortsätta min karriär med mer tekniskt orienterad mjukvaruutveckling så jag lade ned företaget i januari 2019.

OOCASE fungerar som ett produktivitetsförstärkande utvecklingsverktyg. Jag har använt det åt följande:

1993-2016 Hållt kurser, utvecklat applikationer, gjort utredningar, utbildat kunder, underhåll och uppgradering av kundapplikationer.

 • AutoCAD - utveckling och underhåll av kundspecifika applikationer
 • Microsoft SQL Server - utveckling och underhåll av kunspecifika databaser
 • Microsoft Access - Klient applikationer mot SQL Server databaser och fristående Access databaser
 • Cincom Smalltalk - Forskningsprototyper, kundanpassade klient applikationer under Windows och Linux. Frontends för olika bearbetningar, export/import från databaser.
 • 2015-2018 Uppgraderat OOCASE V3.5 till V4.0 med ny funktionalitet baserat på praktiskt erfarenhet och industriforskning.

  Ladda gärna ned min demo applikation DocumentDictionary. Den är designad i OOCASE och jag kan bygga och leverera en liknande för en kundspecifik informationsmodell på en vecka.
  Det finns en Linux och Windows version. Om programmet inte fungerar på din Linux distribution kan du läsa PDF manualerna eller beställa en anpassning för den distributionen.

  Demo produkt Beskrivning
  DocumentDictionary License Agreement (pdf) Standard click-wrap Licensavtal för DocumentDictionary. Bara en A4 med 10 paragrafer.
  DocumentDictionary V1.0 Student (Linux x64) DocumentDictionary är ett verktyg för att hjälpa studenter i alla åldrar att planera sina studier, uppskatta hur mycket tid som måste allokeras för att studera dokument och bygga ett snabbt index in i studerat kursmaterial som lagras på den egna datorn.
  Detta är DocumentDictionary V1.0 CCR med en Student licens med highId=9999. Demo av en kundanpassad Linux klient applikation du kan få levererad inom en vecka när informationsmodellen är klar. Det finns dokumentationsexempel för personlig icke-kommersiell användning som förslag till en egen studieplan.
  DocumentDictionary V1.0 Student (Windows x86) DocumentDictionary är ett verktyg för att hjälpa studenter i alla åldrar att planera sina studier, uppskatta hur mycket tid som måste allokeras för att studera dokument och bygga ett snabbt index in i studerat kursmaterial som lagras på den egna datorn.
  Detta är DocumentDictionary V1.0 R101 Pro med en Student licens med highId=9999. Fungerar som en demo av en kundanpassad Windows klient applikation du kan få levererad inom en vecka när informationsmodellen är klar. Det finns dokumentationsexempel för personlig icke-kommersiell användning som förslag till en egen studieplan.
  Förslag till dokument att studera i arkivet för den som vill lära sig OOCASE och teorin verktyget bygger på:
  DATA/Foundational_Engineering_Database_Theory_Products/4_Products/[ROJTEC 2018d]/OOCASE_User_Manual_181211.pdf
  DATA/Foundational_Engineering_Database_Theory_Products/4_Products/[Johansson 1996]/[Johansson 1996].pdf
  
  Vill du provköra DocumentDictionary, skumma igenom tutorialen i doc/DocumentDictionary_Tutorial_V1.0.pdf
  

  Copyright (c) ROJTEC, Olof Johansson 2016-2019. Displayed 2019-01-20 16:32:29