OOCASE

Object-Oriented Computer Aided Software Engineering (OOCASE) - Practical Leverage for the Knowledge Age.

Service

Jag gör alla typer av jobb som datakonsult.

Kompetens

 • Förstudier inför utveckling av enskilda program eller klient-server informationssystem
 • Kravspecar inför upphandlingar av program och datorsystem
 • Implementering av program enligt förstudieresultat, där kunderna får provköra prototyper tills de är nöjda med programmet eller informationssystemet
 • Dokumentation av kundens datorsystem, framtagning av utbildningsmaterial och hållande av kurser
 • Service, underhåll och uppgradering av program och databaser till nya versioner
 • Optimering av prestanda i program och databasapplikationer
 • Migrering av produktionsdata från ett datorsystem till ett annat
 • Värdegrund

 • Kunden ska långsiktigt tjäna minst dubbelt så mycket som mig på ett projektsamarbete
 • Den programvara och de system vi gemensamt utvecklar ska kunna fungera i många år
 • Alla data som skapas i systemet ska kunna gå att exportera till andra system om det dyker upp nåt bättre för kundens affärsverksamhet
 • Kunden ska få all utbildning och dokumentation som behövs för att självständigt kunna förfoga över den information som skapas i programmet eller systemet.
 • Insikt

 • Har man behov av ett nytt datorsystem är det ibland mycket effektivt att bygga en billig prototyp av det man önskar sig i ett snabbt utvecklingsverktyg.
 • En prototyp gör det lättare att få detaljerade synpunkter från verksamhetsexperter och systemanvändare.
 • Erfarenheterna från prototypen gör det lättare att formulera krav och förklara behov vid upphandling av ett system från en större leverantör.
 • Dokumentationen från prototypen snabbar upp kunskapsöverföringen till ett lite större projekt.
 • Ibland visar det sig att prototypen är fullt tillräcklig för de systembehov man har.
 • Copyright (c) ROJTEC, Olof Johansson 2016-2019. Displayed 2019-01-20 15:11:51