OOCASE

Object-Oriented Computer Aided Software Engineering (OOCASE) - Practical Leverage for the Knowledge Age.

Välgörenhet

År 2014 blev jag på allvar medveten om att den globala uppvärmningen är ett reellt hot.

Nu tror jag alla som är intresserade redan vet om det och skaffar sig den kunskap och de verktyg de behöver för att göra vad som går att göra med de pengar och den personal som Myndigheter och Industri har tillgång till.

Nedan är några gamla tips från 1980-talet för studenter, hur man tar sig igenom stora mängder studier, anpassad till dagens cyberspace miljö som knappast fanns i nån större utsträckning på den tiden.

Product Description e-mail order
Student Manual Free of charge advice to students from collected studying life experience. The knowledge source environment was a young and enthusiastic technical university in the 1980's. Use of this advice may lead to measurable improvements in studying performance and a more balanced and happy student life.

Copyright (c) ROJTEC, Olof Johansson 2016-2019. Displayed 2019-01-20 16:32:30